• Politika jakosti

Jakost

vyjadřuje postoj k zabezpečení systému managementu jakosti ve společnosti.

Cílem naší politiky jakosti je:

  • neustále rozvíjet společnost směrem k novým a kvalitnějším výrobkům cíleným vývojem předvídajícím potřeby trhu, rozšiřováním svého programu výrobků/služeb a vyhledáváním nových odbytových možností
  • maximálně uspokojovat požadavky zákazníků při dosažení co nejvyšší jakosti dodávané produkce, poskytovaných služeb a všech souvisejících činností
  • upevňovat ekonomickou sílu a stabilitu společnosti, což musí být podmíněno co nejlepším dosahováním výsledků výkonnosti a efektivnosti procesu
  • poskytovat důkazy o uplatňování systému managementu jakosti, o udržování jeho integrity a aktivitě neustále zlepšovat jeho efektivitu v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO 9001:2000 a systémem hodnocení dodavatelů Q+
  • zajistit dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu funkce procesů včetně jejich monitorování
  • neustále zlepšovat procesy na základě přezkoumávání, objektivního měření a uplatňování přijatých opatření
  • zabezpečovat bezpečné a ekologicky vhodné pracovní prostředí pro všechny vykonávané činnosti
  • pečovat o rozvoj znalostí a zvyšování dovedností všech zaměstnanců potřebných pro zabezpečování jakosti ve společnosti
  • motivovat pracovníky a zvyšovat jejich identitu ke společnosti
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates